Lapis lazuli

Účinky minerálu: Královská modř symbolizuje duchovní hloubku a vnitřní harmonii. Lapis lazuli ochraňuje na duchovní úrovni a probouzí v nás nadsmyslovou lásku. Dává pocit jistoty, bezpečí a schopnost intuitivní prožitky dešifrovat a uvést ve skutečnost. Učí rozpoznávat jemné signály, které ve vhodný čas ukáží směr cesty. Má moc a schopnost bořit bariéry všeho druhu. Pyritové vrostlice tiší bezdůvodné pocity strachu a nejistoty. Zvyšuje empatii a intuitivní chápání názorů ostatních. Pomáhá vyjadřovat nejhlubší myšlenky a pocity. Ukazuje, jak jasně, leč laskavě vytyčovat hranice tak, aby je ostatní respektovali a ctili. Díky němu dokážeme říci i něco nepříjemného a nemusíme to dusit v sobě. Mírní otoky, křeče a zánět očí. Reguluje krevní oběh, funkci štítné žlázy. Pomáhá při zánětu průdušek, menstruaci, vyrážkách, ekzémech a po bodnutí hmyzem. Potlačuje teploty, zmírňuje deprese a bolesti hlavy pramenící z nervozity nebo duševního vyčerpání. Je prevencí proti infarktu, mrtvici a vzniku nádorových chorob.

Čistění minerálu: Čistíme pod proudem vlažné vody a položíme ho na křišťál při svitu noční oblohy. Nabíjíme jej krátce na přímém slunci.

Složení minerálu: Silikáty.

Vzhled minerálu: Světle modrá až tmavomodrá, královská modř, neprůhledný. Podobá se hvězdné obloze svými pyritovými vrostlicemi na tmavomodrém poli.

Naleziště: V zahraničí např. Itálie, Rusko, Afghánistán, Chile.

Zajímavosti o minerálu: Lazurit je odvozen od perského slova “läzwärd” - modrý. Hornina s převahou lazuritu se nazývá lapis-lazuli. Názvosloví lapis-lazuli je podle latinského “lapis” - kámen a arabského “azul” - nebe. Byl od nepaměti nejrůznějšími kulturami zpracováván na šperk, ozdobné předměty, amulety a pečetidla. Symbolizoval moc a bohatství. Prášek ve směsi s voskem a olejem byl používán jako drahocenné barvivo tzv. ultramarin.

Informace jsou čerpány z knih: Skrytá moc drahých kamenů J.P. Kreperát a Velká encyklopedie Minerály R. Ďuďa a L. Rejl. 

Aktivní filtry