Tyrkys

Účinky minerálu: Symbolikou barev vybízí naši duši k čistotě citu, mysli a jednání. Má schopnost negativní pocity a vjemy rozptýlit, případně vstřebat dříve, než se uloží a usadí v našem vědomí. Kombinace jeho barev modré a zelené nás učí žít s hlavou v oblacích a s pevnou půdou pod nohama. Dává nám moudrost nebe, vod a země. Tyrkys brání v postoji nedobrovolné oběti a pomáhá nést odpovědnost za vlastní život. Vede nás k poznání, že svůj svět vytváříme sami a proto sklidíme to, co jsme sami zaseli. Vyrovnává citovou kolísavost, zahání únavu, podporuje činorodost, zostřuje intuici a rozhled. Podněcuje k romantické lásce. Pro svůj obsah mědi je tyrkys hodně využíván i při zánětlivých onemocněních krku, průdušek a plic a při srdečních obtížích. Při poruchách řeči posiluje tyrkys naši schopnost jasně a konkrétně vyjádřit myšlenky a pocity. Psychické problémy a krize, které se někdy po čase projevují různými zdravotními problémy, můžeme s pomocí tyrkysu vymýtit či alespoň usměrnit do přijatelných mezí.

Čistění minerálu: Je choulostivý na prudkou změnu teplot, pot, oleje a kosmetiku. Krátce očistíme vlažnou vodou, necháme odpočinout, nabíjíme z dosahu přímého slunce.

Složení minerálu: Fosfáty.

Vzhled minerálu: Neprůhledný kámen pomněnkově modrý, modrozelený, jablečně zelený.

Naleziště: V zahraničí např. Uzbekistán, Irán, Egypt, Čína, USA, Tibet. V ČR Horní Slavkov.

Zajímavosti o minerálu: Pojmenovaný podle Turecka, přes něj přicházely do Evropy první tyrkysy. Tyrkys je dodnes v Orientě považován za kámen štěstí. Indiáni považují tyrkys za strážce těla, který je dokáže ochránit před neštěstím a nehodami. Mějme vždy na zřeteli, že zejména u tyrkysu existuje mnoho napodobenin, proto buďme velmi opatrní při jeho koupi. Častá záměna je za tyrkenit.

Informace jsou čerpány z knih: Skrytá moc drahých kamenů J.P. Kreperát a Velká encyklopedie Minerály R. Ďuďa a L. Rejl.