Zeolity

Účinky minerálu: Když se otevřeme energiím zeolitů, začnou se v našem životě dít nenápadné, ale přesto zásadní změny. Dokážeme více naslouchat své vnitřní moudrosti a dokážeme jí důvěřovat a konat v souladu s ní. Zeolity zalévají prostor očistnou mlhou, která vše zjemní a poté projasní, jako když se rozplyne mlha, vzduch je čerstvý a svítí slunce. Zeolity nás učí, že když přestaneme plýtvat energií tam, kde to nemá smysl, například ve vztazích, které jsou postavené na závislosti, bojích a nesplnitelných očekáváních, když dokážeme ztišit hlas myšlenek, které vlastně vůbec nejsou naše a zesílit hlas vyšší mysli, intuice, budeme plní energie. Pomáhají nám očistit naše vnímání od programů a filtrů, které nám byli implantovány společností, ve které žijeme. Ucítíme se svobodní ve svém osobním světě.

Apofylit má krychlové či jehlanovité krystaly, matné i průsvitné. Vyskytuje se od malých krystalků po velké srostlice. Nachází se čirý, bílý, zelený, nažloutlý a broskvový. Je velice účinný vodič energie. Umístěný v místnosti vede ke zvýšení energie, vytváří spojení mezi realitou a duchovním světem. Zlepšuje schopnost jasného vidění, podněcuje intuici, napomáhá k dosažení vytoužené budoucnosti. Pomáhá nám pochopit jednání druhých lidí. Odstraňuje předstírání a bourá zábrany. Výborně působí na tišení stresu, odstraňuje bloky a negativní vzorce uvažování. Odkrývá potlačované city. Překonává zlost a strach. Rozpouští starosti a umožňuje tolerovat nejistotu. Je vynikající pro “reiki”.

Zelený apofylit aktivuje srdeční čakru a podněcuje otevřenost srdce ohledně milostného života. Umožňuje pohlcování univerzálních energií a následně je vysílá.

Okenit je obdařen měkkou, hebkou energií, a je jedním z kamenů nového věku. Lidé mají většinou sklon tento kámen pohladit, což však často vede k polámání jeho jemných bílých jednotlivých vláken. Odklízí z cesty překážky a dodává sílu potřebnou k naplnění životních úkolů. Umožňuje hluboké kralické léčení na všech úrovních. Zajišťuje pravdomluvnost Vaši i ostatních. Současně ale dokáže ochránit před těžkostmi, které z toho mohou vyplynout. Pomáhá s láskou vyslechnout i posměšky z úst jiných lidí a současně ukazuje, zda se v nich neskrývá pravdivé jádro, které je potřeba přijmout. Okenit učí odpouštět sám sobě.

Stilbit (desmín) má malé krystalické plátky rostlé v trsech v odstínech od bílé, přes žlutou, růžovou, oranžovou, červenou až po hnědou. Kámen výrazně podněcující tvůrčí schopnosti. Otevírá bránu intuici a vnáší do jakékoli činnosti vibrace plné lásky a podpory. Uzemňuje duchovní energii. Pomáhá proměňovat intuitivní myšlenky v činy. Stilbit léčí mozkové poruchy, posiluje šlachy, uzdravuje zánět hrtanu a ztrátu chuti.

Heulandit má na matečné hornině krystaly zbarvené křišťálově či perleťově v odstínech broskvové, bílé a zelené. Usnadňuje změnu zakořeněných návyků nebo chování. Nahrazuje je otevřením se novým cestám a zajímavým možnostem. Odstraňuje žárlivost a další negativní emoce. Zmírňuje povýšenecké postoje nadřazenosti. Pomáhá poznat, že všechny duše mají stejnou cenu, napomáhá odpuštění všude, kde je ho potřeba.

Chalcedon drůza je krystalická drůza od bílé, přes modrou po odstíny šedé barvy. Uklidňuje, posiluje víru v lepší budoucnost. Učí nás lehce a přirozeně žít. Podporují inspiraci v řeči, správnost a živost vyjadřování. Tlumí nadměrnou citlivost ke změnám počasí. Chalcedonová drůza s apofylity pozvedají duchovní zrak, zprostředkovávají pomoc od vyšších bytostí. Pomáhají při bolestech hlavy nebo migréně způsobené mentálním blokem.

Skolecit je čirý, bílý nebo žlutý žebrovaný krystal. Zvyšuje pocit vnitřního míru. Vnitřní světlo, jež v sobě skolecit nese, vlévá mír do samého jádra vaší existence. Spojuje s nejvyššími energiemi ve vesmíru. Meditace s ním přináší pochopení hlubších smyslů důležitých snů. Pomáhá při proměně myšlenkových vzorců a dokáže přetvářet každodenní realitu, aby získala pozitivnější podobu. Má mimořádně uklidňující účinek. Podněcuje k nesobecké lásce a k vnitřní vyrovnanosti. Zahání obavy a strach. Tento krystal uklidňuje narušené energie a vytváří bezpečný prostor, v němž můžeme žít, pracovat a být sami sebou. Otevírá srdce, pomáhá překonávat traumata z minulosti, jen tak je možné těšit se z lásky.

Zajímavosti o minerálu: Název zeolit byl původně vytvořen v 18. století švédským mineralogem Axelem Fredrikem Cronstedtem, který pozoroval, že při rychlém ohřívání přírodních minerálů..kameny začnou tančit. Použitím řeckých slov, které znamenají „kameny, kteřé vaří“, pojmenoval tento minerál – zeolit. Kameny „vřou“, protože voda obsažená v pórech zeolitu uniká při zahřívání ven. Využívají se i v zemědělství, příznivě ovlivňují výživu rostlin.

Čistění minerálu: Zeolity pokládáme na příjemné přírodní místo a poprosíme ho, aby vše co nepotřebuje poslal zpět do Země a do zeolitu se načerpá ona příjemná energie, co cítíme na námi vybraném přírodním místě.

Složení minerálu:

  • Apofylit - silikáty.
  • Okenit - silikáty.
  • Stilbit - silikáty.
  • Heulandit - silikáty.
  • Modrý chalcedon - oxidy.
  • Skolecit - silikáty.

Vzhled minerálu: Zeolitů je celá řada, od čirých přes nažloutlé, naoranžovělé, zelené či mléčné.

Naleziště: V zahraničí např. Indie, Brazílie, Austrálie, Itálie, Velká Británie, USA V ČR České středohoří a Doupovské hory

Informace jsou čerpány z knih: Skrytá moc drahých kamenů J.P. Kreperát, Velká encyklopedie Minerály R. Ďuďa a L. Rejl a Judy Hall Kameny od A do Z.