karneol

  • Symbolizuje teplou a živoucí energii Země.

  • Probouzí v nás již často potlačené vědomí sounáležitosti s jejími neměnnými zákony a přírodními ději, s nimiž jsme trvale spojeni. Naše myšlenky jsou takto prohřány ohledem, pozorností, pochopením a spoluúčastí k okolí.

  • Vede nás vědomě prožívat každý okamžik života, pozitivně naplnit původní smysl našeho poslání na Zemi. Proto jeho vibrace pomáhá zejména těm, kteří svým těkavým a nesoustředěným duchem jen přešlapují namístě a libují si v nečinnosti a nemohou nalézt nějaké uplatnění, určit si životní směr.

  • Jeho vitální energie v nás probouzí tvořivost, kreativitu, schopnost proměnit nové získané poznatky ve skutečnost, aktivně cítit, myslet a jednat, aktivně žít.

  • Karneol pomáhá při křečových žilách, otravách krve, vnějším krvácení, revmatismu a stabilizuje krevní oběh.

Kategorie

Aktivní filtry